Din webbrowser understøttes ikke længere fuldt ud, og nogle funktioner fungerer muligvis ikke efter hensigten.

Privatlivspolitik

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside, herunder webshops og e-bevillingssystem, udbydes af OneMed Sverige AB [SE], præsenteret i Danmark af:

OneMed A/S
Kappa 3
Søften
8382 Hinnerup, Denmark
CVR number 19846679
Telefon: +45 86 109 109
E-mail: info.dk@onemed.com
www.onemed.dk

 

Hvornår indsamler og behandler vi oplysninger om dig?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig hvis du tilmelder dig vores nyhedsmail, laver et køb via vores webshop eller hvis vi håndterer en bevilling til dig på vegne af kommunen. De personlige oplysninger, vi indsamler, kan for eksempel være dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer og din privatadresse.

Foretager du et køb via vores hjemmeside behandler vi dine oplysninger for at kunne behandle din ordre og levere dine varer. Retsgrundlaget vil derfor være opfyldelse af kontrakt, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

I forbindelse med håndtering af en bevilling, vil vi desuden behandle dit CPR-nr., oplysninger om de produkter du er bevilliget af kommunen samt forbrug. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne skal findes i Persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Har du valgt at tilmelde dig vores nyhedsmail vil behandlingen ske på baggrund af dit samtykke. Retsgrundlaget for behandlingen skal findes i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Du vil altid kunne tilbagekalde dit samtykke og framelde dig nyhedsmailen igen.

 

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi indsamler oplysningerne for eksempelvis at kunne kontrollere din ordre (herunder bevillingsoplysninger fra kommunen) og fremsende de varer du har købt. Vi bruger kun dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke, medmindre lovgivningen tillader os at kontakte dig uden først at indhente dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os.

 

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Personoplysninger, som er registreret hos OneMed Sverige AB, opbevares i fem år jævnfør bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Hvem modtager dine personoplysninger? 

OneMed A/S kan i visse tilfælde overlade dine personoplysninger til samarbejdspartnere og underleverandører, f.eks. it-leverandører og leverandør af nyhedsbrevservice. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vegne OneMed A/S og vores instruks for behandling, hvorfor der altid foreligger en underskreven databehandleraftale. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU.

 

Sikkerhed

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang som er placeret i kontrollerede faciliteter. Interne procedurer sikrer beskyttelse af personoplysninger som løbende kontrolleres med henblik på optimering af sikkerhedsforanstaltningerne.

 

Dine rettigheder

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Hvis det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos OneMed, skal du skrive til info.dk@onemed.com.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt vores GDPR-ansvarlige

Har du spørgsmål til behandling af persondata, er du altid velkommen til at kontakte OneMed på quality.dk@onemed.com.

Ovenstående betingelser er senest opdateret den 4. april 2023.